ادوات بازیافت

گراپ حمل مواد

این نوع گراپ از اجزا مقاوم و بادوام طراحی شده که برای حمل و مرتب کردن مواد، بارگیری و تخلیه سنگ ها، لوله، قراضه و آواربرداری مورد استفاده قرار می گیرد.

چنگک

جهت جابجایی تکه های چوب، بازمانده مصالح ساختمانی و بارگیری نیشکر.

گراپ حمل زباله و اسقاط

این نوع گراپ مناسب جهت جابجایی مقادیر زیاد زباله، خرده چوب و دیگر مواد با وزن پایین است.