کلاچ ها را بهتر بشناسیم(قسمت سوم)

کلاچ ها را بهتر بشناسیم(قسمت سوم)

در ادامه بحث کلاچ ها(کلاچ ها را بهتر بشناسیم) به سه مورد دیگر خواهیم پرداخت.

کلاچ دنده ای و هزار خاری(فاق و زبانه)

نوعی از کلاچ مثبت یا positive  محسوب می شود. این نوع از کلاچ برای قفل کردن دو شفت و یا درگیر نگه داشتن شفت و چرخدنده مورد استفاده قرار می گیرد.اساس این نوع براساس درگیری مستقیم است نه براساس اصطکاک. طراحی دو شفت به گونه ایست که یک شفت، شفت دیگر را با سرعت برابر به چرخش می اندازد و در آنها لغزشی وجود ندارد. درگیری دو شفت به معنی درگیری کلاچ و با عقب رفتن غلاف لغزنده آزاد شدن کلاچ اتفاق می افتد.این نوع کلاچ در ماشین های با گیربکس دستی برای قفل کردن دندهای مختلف کاربرد دارد.

 


شماتیک کلاچ دنده ای

 

کلاچ دنده ای در جایی که لغزش نامطلوب است و یا نخواهیم کلاچ را برای کنترل گشتاور بکار بریم، استفاده می شود.

کلاچ خلا یا بادی

 این نوع از کلاچ ها از خلاء موجود در منیفولد موتور استفاده می کنند. کلاچ خلاء از یک مخزن، شیر یک طرفه، سیلندر خلاء با پیستون و شیرسولونوئید تشکیل شده است.

همانطور که شکل نشان می دهد مخزن از طریق شیر یک طرفه به ورودی متصل است. در ادامه یک سیلندر همراه با یک شیر برقی وجود دارد .شیر برقی با باتری کار می کند و مدار دارای یک سوئیچ است که روی اهرم دنده قرار دارد.


شماتیک کلاچ بادی

کلاچ هیدرولیکی

عملكرد كلاچ هيدروليكي مانند کلاچ خلاء است تفاوت عمده این دو در این است که کلاچ هیدرولیک با فشار روغن عمل می کند در حالی که کلاچ خلاء توسط خلاء اداره می شود.شکل زیر مکانیسم یک کلاچ هیدرولیکی را نشان می دهد. این کلاچ قطعات کمتری نسبت به سایر کلاچ ها دارد. و از یک باتری، شیر کنترل، سیلندر با پیستون، پمپ و مخزن تشکیل شده است.


شماتیک کلاچ هیدرولیک

مخزن روغن ، روغن را به داخل انباره پمپ می کند. که قدرت پمپ توسط موتورتامین می شود. انباره از طریق شیر کنترل به استوانه وصل می شود. شیر کنترل نیز توسط سوئیچ متصل به اهرم دنده کنترل می شود.  هنگامی که راننده برای تغییر دنده ها ، اهرم دنده را نگه می دارد ،سوئیچ شیر کنترل را باز می کند تا روغن تحت فشار، پیستون را به جلو و عقب حرکت دهد این باعث می شود که کلاچ غیرفعال شود.هنگامی که راننده اهرم دنده را رها می کند سوئیچ باز می شودو شیر کنترل را می بندد و کلاچ درگیر می شود.

 

کلاچ الکترومغناطیسی

این نوع از کلاچ ها توسط برق کار می کنند اما گشتاور به صورت مکانیکی منتقل می شود. به همین دلیل است که به عنوان کلاچ های الکترو مکانیکی شناخته می شوند. با گذشت زمان امروزه این یک نوع به کلاچ های الکترومغناطیسی معروف هستند. این کلاچ ها هیچ ارتباط مکانیکی برای کنترل درگیری ندارند، به همین دلیل عملکرد سریع و روان را ارائه می دهند. 

در مورد مکانیزم آنها، صفحه کلاچ از یک فلایویل دارای سیم پیچ تشکیل شده است. با استفاده ازجریان برقی که توسط باتری تامین می شود میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده و باعث کشش صفحه فشار و درگیری اتفاق می افتد .


کلاچ الکترو مغناطیس

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.