بلاگ

الکترودهاي روپوش دار (Coated Electrode)
20 اسفند 1398

الکترودهاي روپوش دار (Coated Electrode)

بطور کلي فلزات پر کننده اي (F.M) که براي جوشکاري بکار مي رود به دو دستهء الکترودها ( الکترودهاي روپوش دار ) و سيم جوش ها (الکترودهاي لخت) طبقه ...

کلاچ توربینی
26 اسفند 1398

کلاچ توربینی

کلاچ توربینی (torque converter) چیست؟ کلاچ توربینی وسیله ای دارای یک پمپ چرخشی، یک یا دو استاتور و یک توربین مدور که نیرو را با استفاده از روغن از ...

انواع اتصالات جوشی
4 فروردین 1399

انواع اتصالات جوشی

در تمام اتصالات جوشی قطعات فلزی واحدی وجود دارند که از به هم پیوستن آنها و جوش خوردن آنها قطعه ای واحد تشکیل می شود. همچنین جوشكاري با توجه ...

کلاچ ها را بهتر بشناسیم(قسمت اول)
10 فروردین 1399

کلاچ ها را بهتر بشناسیم(قسمت اول)

کلاچ چیست؟ کلاچ وسیله است که ارتباط منبع قدرت (موتور) و گیرنده قدرت(گیربکس) را قطع وصل می کند. به غیر از ماشینهای که مبدل گشتاور(torque converter) دارند در تمامی ماشینها ...

کلاچ ها را بهتر بشناسیم(قسمت دوم)
12 فروردین 1399

کلاچ ها را بهتر بشناسیم(قسمت دوم)

کلاچ مخروطی این کلاچ  از دو سطح مخروطی برای انتقال گشتاور همراه با اصطکاک استفاده می کند. بر روی شافت موتور دو زائده نری و مادگی وجود دارد که ...