انواع اتصالات جوشی

انواع اتصالات جوشی

در تمام اتصالات جوشی قطعات فلزی واحدی وجود دارند که از به هم پیوستن آنها و جوش خوردن آنها قطعه ای واحد تشکیل می شود. همچنین جوشكاري با توجه به شكل سازه‌اي كه از اتصال اين قطعات بدست مي‌آيد مي‌تواند به حالتهاي مختلف صورت گيرد .

 

قطعه كارها به علت تنوع در سازه هايي که جوشکاري مي شوند، به حالتهاي مختلفي در كنار يكديگر قرار مي‌گيرند و جوشكاري مي‌شوند. مهمترين اين حالات عبارتند از:

  • اتصال لب به لب (But Joint) :
    در اين حالت از اتصالات جوشی لبه‌هاي قطعه كار به حالت صاف يا پخ زده به طور مستقيم در مقابل هم قرار مي‌گيرند. نوع پخ يا انحناي آن بستگي به روش جوشكاري و شرايط كار و ضخامت قطعه دارد. در شرايطي كه ضخامت قطعه در حد نفوذ جوشكاري باشد نيازي به پخ زدن نمي‌باشد و  جوشكاري بدون نياز به پخ‌ زدن صورت مي‌گيرد.(حالت a)

 

اگر ضخامت قطعه بالاتر از حدي باشد كه جوش بتواند نفوذ كند، لازم مي‌گردد كه مانند شكل b پخ v شكل زده شود . در ضخامتهاي بالاتر از پخهاي x و v دو طرفه نيز استفاده مي‌شود و از چند پاس جوشكاري با توجه به ضخامت قطعه كار استفاده مي‌گردد.  • اتصال لب روي هم يا لب بر لب (Lap Joint) :

در اين نوع از اتصالات جوشی، ورقها بر روي هم قرار گرفته و جوشكاري بر روي لبه‌ها صورت مي‌گيرد كه به يكي از حالتهاي شكل زیر صورت مي‌گيرد .تفاوتي كه حالتهاي مختلف شكل بالا دارند، در نسبت طول به عرض جوش (over lap ratio) است كه هر چه اين نسبت بيشتر باشد تمركز تنش كمتر خواهد بود و از نظر مقاومت مصالحي شرايط بهتري خواهد داشت . در بعضي مواقع مانند حالت d انحناي سطح جوش را بعلت اينكه انحناي سطح آن موجب تمركز تنش مي‌گردد، با سنگ زدن حذف مي كنند.

 

 

  • اتصال T شكل(Tee Joint) :

در اين نوع اتصال همانگونه كه در شكل زیر نشان داده شده است. يكي از ورقها به طور عمود يا با زاويه بر روي ورق ديگر قرار مي‌گيرد و عموماً دو پاشنه آن جوش مي‌خورد. در اينجا نيز با توجه به شكل و ضخامت ورق و روش جوشكاري ممكن است قطعه‌ها بدون پخ باشند (حالت a) يا از هر دو طرف پخ خورده باشند (حالت b) و يا تنها از يك سمت پخ خورده باشند (حالت c).  • اتصال نبشي یا گوشه ای(corner Joint) :

در اين نوع از اتصالات جوشی، دو قطعه با زاويه در كنار هم قرار مي‌گيرند. در اينجا قطعات مي‌توانند به صورت ساده يا پخ زده باشند كه در شكل زیر انواع مختلف آن نشان داده شده است.  • اتصال لبه ای(ٍEdge Joint)

اتصال بین لبه های دو یا چند عضو با زاویه کمتر از 30 درجه در این حالت انجام می شود.


استفاده از این محتوا با ذکر منبع و لینک مستقیم به مقاله مجاز است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.